Trong thực tế, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất là do trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện. Vậy, trung tâm phát triển quỹ đất là gì? Có nhiệm vụ, quyền hạn ra sao? Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong bài viết này.

1. Trung tâm phát triển quỹ đất là gì?

Trung tâm phát triển quỹ đất là một đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, và khai thác quỹ đất. Nhiệm vụ của đơn vị bao gồm:

– Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư trong quá trình quản lý quỹ đất.

 Trung tâm phát triển quỹ đất là gì?

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các tổ chức, hộ gia đình, và cá nhân.

– Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Trung tâm phát triển quỹ đất có thể có các Chi nhánh thuộc nó, tuy nhiên, việc thành lập Chi nhánh không bắt buộc ở mỗi huyện, quận, thị xã, hay thành phố thuộc tỉnh.

Tuy Trung tâm phát triển quỹ đất tham gia vào nhiều hoạt động trong lĩnh vực đất đai, nhưng không tham gia vào thủ tục cấp Giấy chứng nhận (như Sổ đỏ, Sổ hồng). Nhiệm vụ chính của Trung tâm là quản lý, phát triển, và giao dịch về quỹ đất, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình giao dịch đất đai.

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn phân biệt sổ đỏ và sổ hồng chính xác nhất mà bạn nên biết

2. Trung tâm phát triển quỹ đất và Tổ chức phát triển quỹ đất có gì khác nhau?

Trung tâm phát triển quỹ đất và Tổ chức phát triển quỹ đất là hai đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực đất đai, nhưng có một số điểm khác biệt về vị trí và quy định về thành lập, tổ chức lại.

Về vị trí và quy định thành lập:

– Tổ chức phát triển quỹ đất là một đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ chức phát triển quỹ đất có thể có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trung tâm phát triển quỹ đất và Tổ chức phát triển quỹ đất có gì khác nhau?

>>> Tìm hiểu thêm: Công chứng thừa kế di sản ở đâu? Trình tự như thế nào? Chuẩn bị giấy tờ gì?

– Trung tâm phát triển quỹ đất là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm này có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Xem thêm:  Giấy tờ có tiếng nước ngoài chứng thực ở đâu uy tín chất lượng?

Về chức năng: Cơ bản, cả hai tổ chức đều có chức năng tương tự, bao gồm tạo lập, phát triển, quản lý và giao dịch quỹ đất, bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến đất đai.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là Tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập hoặc tổ chức lại để thay thế Trung tâm phát triển quỹ đất. Trong thời gian chưa thành lập hoặc chưa tổ chức lại các tổ chức theo quy định, Trung tâm đã thành lập vẫn được tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao (theo điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Điều này giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa hai tổ chức và quy định về quá trình chuyển đổi từ Trung tâm phát triển quỹ đất sang Tổ chức phát triển quỹ đất.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm phát triển quỹ đất bao gồm:

– Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất hàng năm theo kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư.

>>> Xem thêm: Địa chỉ phòng công chứng làm việc thứ 7 và chủ nhật tại Hà Nội, hỗ trợ nhận hồ sơ online

– Lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

– Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao.

– Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, tạo lập, và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

– Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

– Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

>>> Tìm hiểu thêm: Công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền như thế nào?

– Lập phương án sử dụng và khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

– Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

Xem thêm:  Thủ tục thừa kế nhà đất cần giấy tờ gì và cần công chứng hay không?

– Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

– Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

– Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

>>> Đất giãn dân là gì? Có thể bị thu hồi đất giãn dân không?

Trên đây là nội dung về “Trung tâm phát triển quỹ đất“. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *